Záhlaví stránek

 

Formuláž pro omluvu žáka z vyučování

Milí rodiče,

pokud budete chtít Vaše dítě omluvit z vyučování z jakéhokoliv předem známého důvodu (očkování, preventivní prohlídky, rodinné důvody...) použijte k tomuto účelu formulář, který si vytisknete z odkazu pod tímto textem a vyplněný pošlete do školy. Je to nové nařízení, které je součástí školního řádu (bod 1.1 Docházka do školy), pokud nebudete takto postupovat, nemůžu Vám dítě z vyučování uvolnit.
 
Prohlášení o Cookies